Šta znači LOBERAN?

» loberan • pridev (medicina) Koji se tiče celih plućnih režnjeva; loberna pneumonija, zapaljenje plućnih režnjeva.