Šta znači LAOKRATIJA?

» laokratija • ženski rod Vladavina naroda, demokratija.