Šta znači LAOKON?

» Laokon • muški rod (mitologija) Sveštenik Apolonov u Troji, koga su zajedno sa njegova dva sina udavile dve ogromne zmije zato što je savetovao Trojancima da ne unose u grad drvenog konja govoreći: "Bojim se Danajaca i kad darove donose". Laokonova grupa, čuveno helenističko plastično delo (iz II veka pre n.e. sada u Vatikanu), koje prikazuje trenutak kada zmije dave Laokona i njegove sinove.