Šta znači LAO-CE?

» Lao-ce kineski filozof i "posmatrač prirode", rođen 604 g. pre n.e., smatra se piscem čuvenog dela "Taoteh-king" ("Kanonske knjige o Tao i vrlini") i osnivačem taoizma.