Šta znači LAGOHILUS?

» lagohilus • muški rod Rnja, rasečena gornja usna; v. lagostoma.