Šta znači LAGEROVATI?

» lagerovati • glagol Smestiti, smeštati u skladište, na lager (nem.)