Šta znači LAGENIFORMAN?

» lageniforman • pridev Koji ima oblik boce, koji je kao boca.