Šta znači LAGENA?

» lagena • ženski rod Bokast sud za vino sa dugačkim i uzanim grlom i sa ručicama sa strane.