Šta znači LAGATOR?

» Lagator • muški rod Sportski centar u Loznici.

» Lagator • tur. Turska, tačnije, osmanska vojna terminologija i danas živi u prezimenima, jedno od njih je i Lagator. Lagator je titula zapovednika vojnog odreda, glasonosa.