Šta znači LAGATI?

» lagati • glagol Govoriti neistinu.