Šta znači LABIJUM?

» labijum • muški rod Usna, gubica; muz. jezičak na orguljskim cevima; pl. labije. (lat.)