Šta znači LABIJIRATI?

» labijirati • glagol (muzika) Orguljske cevi snabdevati jezičcima.