Šta znači LABIJALIZACIJA?

» labijalizacija • ženski rod Razvijanje glasova (suglasnika) u pravcu labijalne artikulacije, labijalnog izgovora (npr. pretvaranje glasa u u v). (lat.)