Šta znači LABIJALAN?

» labijalan • pridev Usneni; koji se tvori pomoću usana, usneni suglasnik (glas); u srpskohrvatskom jeziku labijalni su glasovi: p, b, m. (lat.)