Šta znači LABIJAL?

» labijal • muški rod (lingvistika) Usneni glas, usmeni suglasnik, suglasnik (glas) pri čijem izgovoru aktivno sudeluju usne (lat.)