Šta znači LABIDOMETAR?

» labidometar • muški rod Hirurška sprava za merenje rastojanja krakova klešta, odnosno rastojanja između kašika na kracima tih klešta, pomoću kojih se vrši porađanje; u grčko-pravoslavnoj crkvi: kašičica kojom se verni pričešćuju.