Šta znači LABARUM?

» labarum • muški rod Rimska ratna zastava za vreme poznijih careva; posle Konstantina Velikog sa znakom krsta i grčkim početnim slovima Isusa Hrista; kod katolika: crkveni četvorouglasti ophodni barjak od skupocene materije sa slikom raspeća ili kog svetitelja.