Šta znači LABANOTACIJA?

» labanotacija • ženski rod Naziv plesnog pisma, sistem oznaka za plesne pokrete.