Šta znači LABADISTI?

» labadisti Pristalice verske protestantske sekte, koju je u 1veku osnova Žan Labadije.