Šta znači LA?

» la • imenica (muzika) Šesta nota solimizacije, heksakord. (iza sol).

» La • skraćenica (hemija) Simbol lantana.