Šta znači KVARTAL?

» kvartal • muški rod Četvrtina godine, tromesečje, tromesečni prihod ili rashod; kvartalni časopis, tromesečnik, časopis koji izlazi svaka tri meseca. (lat.)