Šta znači KVARTACIJA?

» kvartacija • ženski rod Razlučivanje zlata od srebra pomoću šalitrene kiseline, akok je srazmera između oba metala 1:up. kvartirati 2.