Šta znači KVARTA?

» kvarta • ženski rod Četvrti razred jedne škole; u mačevanju: četvrti način zadavanja udarca.

» kvarta • ženski rod (karte za igru) U kartaškoj igri: četiri karte iste boje koje dolaze jedna za drugom.
» kvarta • ženski rod (muzika) Četvrti ton muzičke skale.
Četvrti ton po redu počev od osnovnog tona, kvarta izvrši 4/3 puta toliko treptaja u sekundi koliko izvrši osnovni ton; treća žica na violini (a);