Šta znači KVARNER?

» Kvarner • muški rod (geologija) Kvarnerski zaliv na Jadranskom moru.