Šta znači KVARKONIJUM?

» kvarkonijum • muški rod (fizika) Mezon, kvark i antikvark.