Šta znači KVARC-LAMPA?

» kvarc-lampa medicinski: "kremena svetiljka", lampa kod koje električna struja prolazi kroz živinu paru, ima voema jaku svetlost i zrači *ultravioletne (nadljubičaste) zrake; staklo u ovoj lampi je od kvarca.