Šta znači KVALITETNI?

» kvalitetni • pridev Koji je dobre kakvoće, koji je od vrednosti.