Šta znači KVALITETAN?

» kvalitetan • pridev Izvrstan, odličan, koristan, vredan (lat.)