Šta znači KVALITETA?

» kvaliteta • ženski rod Kakvoća, svojstvo, osobina, vrlina, vrednost (lat.)