Šta znači KVALITATIVNI?

» kvalitativni • pridev Koji se tiče kvaliteta, kakvoće, koji ima dobra svojstva (lat.)