Šta znači KVALIFIKATOR?

» kvalifikator • muški rod (pravo (nauka)) Izvestilac, odredilac jednog krivičnog dela prema krivičnom zakonu, referent, tužilac (u krivičnim delima). (lat.)