Šta znači KVALIFIKATIVAN?

» kvalifikativan • pridev Odredan, koji bliže određuje, koji pridaje ili određuje osobinu, svojstvo. (lat.)