Šta znači KVALIFIKATIV?

» kvalifikativ • muški rod Merilo za određivanje kakvoće (lat.)