Šta znači KVALIFICIRANOST?

» kvalificiranost • ženski rod Kvalifikovanost, stručna osposobljenost (lat.)