Šta znači KVALIFICIRAN?

» kvalificiran • pridev Stručno sposoban, osposobljen za neki posao (lat.)