Šta znači KVALCINABILAN?

» kvalcinabilan • nl. calcinabilis pretvorljiv u kreč, ukrečljiv, koji se može pretvoriti u kreč.