Šta znači KVADRICIKL?

» kvadricikl • muški rod Točak na četiri točka; up. bicikl.