Šta znači KVADRATNI?

» kvadratni • pridev Četvorouglast, četvrtast; kvadratni broj, mat., druga potencija, tj. proizvod koji se dobija kad se jedan broj pomnoži samim sobom; kvadratni koren, mat. broj koji je "osnova" jednog kvadratnog broja, npr. 5 je kvadratni koren od 2kvadratni kristalni sistem, v. tetragonalni kristalni sistem; kvadratni metar, v. pod kvadrat.