Šta znači KVADRATI?

» kvadrati Veći delovi sloga, dugi 2i tipografskih tačaka (punktova).