Šta znači KVADRANTNI ELEKTROMETAR?

» kvadrantni elektrometar • fizika Veoma osetljiv instrumenat za merenje električnog opterećenja.