Šta znači KVADITET?

» kvaditet • nl. quidditas, od l. quid što, šta fil. bitnost, suština stvari.