Šta znači KSILOGRAF?

» ksilograf • muški rod Drvorezac, duborezac, veštak u pravljenju figura i slika u drvetu.
Radnik grafičke struke koji prriprema fotografske ploče za prenos na kamen, cink ili bakar (grč.)