Šta znači KSILOGLIFIKA?

» ksiloglifika • ženski rod Veština rezanja figura ili slova u drvetu, drvorestvo, duborestvo; ksilogliptika.