Šta znači KSILOFAG?

» ksilofag • muški rod Drvožder, crv koji živi u drvetu. (grč.)