Šta znači KSILO?

» ksilo • prefiks Predmetak u složenicama sa značenjem: drvo, drveni. (grč.)