Šta znači KSILIT?

» ksilit • muški rod (hemija) Naročita vrsta alkohola koji se dobiva od drveta; mineral po spoljašnosti sličan drvetu.