Šta znači KSILIL?

» ksilil • muški rod (hemija) Radikal, C8 H9.