Šta znači KSENOFILIJA?

» ksenofilija • ženski rod LJubav prema strancima i onome što je strano, tuđinsko. (grč.)