Šta znači KRVOLIK?

» krvolik • pridev Nalik na krv.