Šta znači KRVAVICA?

» krvavica • ženski rod (kulinarstvo) Kobasica nadevena krvlju.